Schoonmaakbedrijf

Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk bij Van Ekeris Schoonmakers

Kwaliteit

Schoonmaakonderhoud is mensenwerk. Bij Van Ekeris zijn we dan ook trots op de lange dienstverbanden van veel van onze medewerkers. Want daarmee zijn we in staat om u kwaliteit en continuïteit te bieden.

Vast aanspreekpunt

Bij Van Ekeris zijn de rayonleiders uw eerste aanspreekpunt. Maar dan moet er natuurlijk wel regelmatig contact zijn. Daarom komt onze rayonleider, of één van de directieleden, minimaal één keer per week bij u langs.

zakenvriend van KWF

OSB, VSR en KWF

Van Ekeris Schoonmakers is lid is van de OSB, de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten, en werkt dus ook conform de gedragscode van deze brancheorganisatie. Als lid van de VSR, de Vereniging Schoonmaak Research, werken we mee aan de continue verhoging van de kwaliteit en de verdere professionalisering van het schoonmaakwerk.

Van Ekeris schoonmakers is ook zakenvriend van KWF. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheid om zakenvriend van KWF te worden.

OSB Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
www.osb.nl

KWF
www.kwf.nl

Kwaliteit en milieu

De schoonmaakmedewerkers van Ekeris schoonmakers werken met middelen en materialen die het milieu zo min mogelijk belasten en zonder dat dit ten koste gaat van de door ons geboden kwaliteit.

Kwaliteitscontroles & Milieu

Met metingen controleren we of de werkzaamheden voldoen aan de kwaliteit die is afgesproken. De frequentie van de kwaliteitscontroles is afhankelijk van uw behoefte en stellen we dan ook in overleg vast. De schoonmaakmedewerkers van Ekeris werken met middelen en materialen die het milieu zo min mogelijk belasten.

Vastgoedbeheer Bussum – Naarden – Hilversum – Het Gooi – Gooise Meren – Randstad – Amsterdam – Utrecht – Arnhem – Rotterdam – Breda

Schoonmaken scholen

17 maart 2020

Verklaring: schoonmaak is onderdeel van de cruciale beroepen

De Rijksoverheid verklaart dat schoonmaak onderdeel is van de cruciale
beroepsgroepen.

Op haar website stelt de Rijksoverheid het volgende:
“De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar denoodopvang brengen.” 1

De schoonmaaksector is daarmee dus wel degelijk een onmisbaar onderdeel van de vitale processen. Dit ondanks dat schoonmaak niet expliciet is toegevoegd aan de lijst van cruciale beroepen. De schoonmaaksector heeft een breed werkpakket als reguliere- en specialistische reiniging -calamiteiten en reconditionering- in vitale sectoren als de zorg, vervoer, onderwijs, kinderopvang, voedingsmiddelenindustrie etc.

Dit heeft tot gevolg dat:
– Schoonmakers (ten minste 1 van de ouders in een vitaal beroep) recht hebben om zo nodig gebruik te maken van nood(kinder)opvang. Deze opvang moet beschikbaar zijn zodat de schoonmakers aan het werk kunnen blijven.
– In geval van schaarste schoonmakers ook voorrang dienen te krijgen bij de
beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het
coronavirus.

Evenals Minister President Rutte in zijn toespraak op 16 maart jl. roept OSB iedereen op om in deze tijd van crisis “ruimte en vertrouwen te geven aan al die mensen die onder hectische omstandigheden dag en nacht bezig zijn anderen te helpen en het virus onder controle te houden. Schoonmakers, verpleegkundigen en artsen in de ziekenhuizen en de ouderenzorg, huisartsen en GGD-medewerkers, politieagenten, ambulancepersoneel en alle andere hulpverleners.”

Piet Adema,
Voorzitter OSB

1 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Bel direct
DutchEnglish