Dagelijks schoonmaakonderhoud

Sollicitatie Code Van Ekeris Schoonmakers BV

Uitgangspunten

De code is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Een eerlijke kans op aanstelling van sollicitant. Dat betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid en de organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie.
 • De sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de vacature, inhoud van de functie en de plaats daarvan in de organisatie.
 • De organisatie gebruikt alleen informatie die relevant is voor de beoordeling voor de geschiktheid voor de functie.
 • De sollicitant verschaft aan de organisatie de informatie die deze nodig heeft om een juist beeld te krijgen van de geschiktheid voor de vacante functie en zijn vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring). Sollicitant houdt geen informatie achter waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie waarop hij solliciteert.
 • De organisatie versterkt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature en de organisatie.
 • Alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd.
 • De sollicitant en de organisatie zijn zich er van bewust dat beschikbare informatie van open bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen niet altijd betrouwbaar is. De verkregen informatie zal met vermelding van de bron met de sollicitant worden besproken en de organisatie is transparant over de verkregen informatie.
 • Op een door de sollicitant schriftelijk bij de organisatie ingediende klacht over de wijze van werving en selectie in strijd met de code, wordt door de organisatie schriftelijk gereageerd.
 • De code is van toepassing op een procedure om een vacature binnen een organisatie te vervullen en waarvan de werving en selectie van kandidaten plaatsvindt.
 • De code sluit aan bij de bestaande Europese wet-en regelgeving.

Werven:

Wervingsprofiel voldoet aan:

 • Functie-eisen :

Vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag en persoonlijke kwaliteiten.

Wijze van solliciteren, termijn waarbinnen gesolliciteerd moet worden en de te verschaffen info nl opleiding, diploma’s, ervaring enz.

Indien van toepassing ook of er bijv een screening nodig is of VOG.

 • Taken
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Plaats in de organisatie
 • Aard van dienstverband
 • Arbeidsomvang
 • Standplaats

Selectie:

 • Binnen 2 weken stuurt de organisatie een reactie naar de sollicitant of deze wel of niet door gaat in de procedure, met daarin een termijn waarbinnen de organisatie reageert.
 • Mocht de vacature vervuld zijn en de organisatie wil iemands gegevens in archief houden voor een eventuele volgende vacature, dan moet dat schriftelijk gemeld worden met daarbij het termijn van bewaren.
 • De organisatie mag te allen tijden de sollicitant vragen zich te legitimeren.

Nader onderzoek:

 • Organisatie is zich bewust van het feit dat eventuele informatie van een sollicitant, verkregen via social media kanalen, niet altijd op waarheid berust zijn. Indien relevant wordt dit wel met de sollicitant besproken met uitdrukkelijke vermelding van de bron. Indien er verder onderzoek of informatie over bij derden wordt opgevraagd, dient dit te gebeuren met uitdrukkelijk toestemming va de sollicitant.
 • Een screening van een sollicitant vindt alleen plaats binnen de wettelijke bepalingen en met uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant.

Eindselectie en beslissing:

 • Zodra de organisatie een beslissing heeft genomen over het wel of niet verder gaan met de sollicitant, dient dit binnen 2 weken schriftelijk te worden aangegeven en gemotiveerd.
 • Zodra de vacature vervult of vervallen is, worden alle deelnemers die nog in de sollicitatieprocedure meelopen daar binnen 2 weken over bericht.
 • Tenzij anders overeengekomen, wordt binnen 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure, alle gegevens van de sollicitant tav de sollicitatieprocedure, vernietigd.

Als anders is overeengekomen zal de organisatie na een jaar opnieuw contact opnemen voor toestemming van de voortzetting van het bewaren van de gegevens en deze actualiseren.

Klachtenbehandeling:

De organisatie behandelt klachten van sollicitanten die menen dat de organisatie in strijd met de bepalingen van deze code handelt.

De sollicitant ontvangt uiterlijk binnen 1 maand een schriftelijke gemotiveerde reactie van de organisatie.

De organisatie zal jaarlijks registeren hoeveel klachten er afgehandeld zijn.

Mocht de organisatie niet op tijd of zonder motivatie hebben gereageerd, dan kan de sollicitant zich met zijn schriftelijke klacht wenden tot de NVP.

Schoonmaakplan - Dagelijks schoonmaakonderhoud

Privacy verklaring

Uw privacy is voor ons belangrijk vandaar dat wij een beveiligde website hebben die is voorzien van een SSL certificaat en aan alle gestelde eisen voldoet. Daarnaast gaan wij op een veilige manier met uw gegevens om. Als u hier vragen over heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.

Schoonmaakbedrijf Bussum – Schoonmaakbedrijf Gooise Meren – Schoonmaakbedrijf Amsterdam – Schoonmaakbedrijf Utrecht – Schoonmaakbedrijf het Gooi

Bel direct